1.- INFORMACIÓ A l’USUARI

Juan Fernando Sendra Mas, amb NIF 28996881,  d’ara en avant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (*GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 

Fi del tractament: mantindre una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

 

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, *MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibilite realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest haja aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que siga realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seua disposició.

Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existisca un interés mutu per a mantindre la fi del tractament i quan ja no siga necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la *seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

 

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i a la limitació o oposició a l’el seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seues dades són necessàries per a atendre la seua petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

 

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzara algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguen facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguen completament ajustats a les seues necessitats.

 

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives *GDPR per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del *GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los.

 

Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la legislació vigent i aplicable de Protecció de Dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI-CE), Diumenges Marina Altainforma els usuaris/as, que pot comptar amb perfils en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Twitter, Google +, Instagram, YouTube amb la finalitat principal de publicitar els seus serveis i/o posar-se en contacte amb possibles candidats professionals.

 

 

Dades de Diumenges Marina Alta.

NIF: 28996881E

Adreça: Avda. Gandia 2 03700 Alicante

Correu Electrònic: info@diumengesmarinaalta.com

Domini Web: www.diumengesmarinaalta.com

 

 

L’usuari/a disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Diumenges Marina Alta., mostrant així interés en la informació que es publicite en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

 

L’usuari/a pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seua privacitat.

 

Diumenges Marina Alta té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari/a , especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades són incorporades en els nostres tractaments.

 

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal, dels quals vosté disposa i que poden ser exercitats davant Diumenges Marina Alta., d’acord amb la legislació vigent i aplicable de Protecció de Dades:

 

Diumenges Marina Alta podria realitzar les següents actuacions:

 

Accés a la informació pública del perfil.

Publicació en el perfil de l’usuari d’informació de Diumenges Marina Alta.

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

Estudis estadístics. Estudis de màrqueting dirigits a l’optimització de campanyes publicitàries en aquestes xarxes d’acord amb els hàbits de l’interessat.

L’usuari/a sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions, per a això haurà d’accedir a la seua configuració de privacitat.

Publicacions.

 

L’usuari/a una vegada unit a la pàgina de Diumenges Marina Alta., podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social que serà prèviament moderat per Diumenges Marina Alta. L’usuari/a , en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguen textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atempten o siguen susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringisquen, violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Diumenges Marina Alta se reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari/a .

 

Diumenges Marina Alta no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari/a.

 

L’usuari/a deure tindre present que les seues publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seua privacitat.

 

Publicitat.

 

Diumenges Marina Alta podrà utilitzar la Xarxa Social per a publicitar-se, en tot cas, complint amb les exigències legals de la legislació vigent i aplicable de Protecció de Dades i de la *LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris/as la pàgina de Diumenges Marina Altaperquè també ells puguen gaudir de les promocions o estar informats de la seua activitat.

 

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

 

Twitter: https://twitter.com/privacy

 

Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

 

Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

 

YouTube: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

1.- Condicions d’ús

1.1.- El present avís i informació legal (d’ara en avant, l’ “Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet “www.diumengesmarinaalta.com (d’ara en avant, el “Portal” o “web”). Les presents condicions tenen per objecte regular l’accés i utilització del portal per part dels usuaris que el visiten, així com la posada a disposició a favor d’aquests, de manera gratuïta excepte indicació expressa en contra, tant de la informació subministrada, ja siga general o especialitzada, com dels diferents continguts oferits i serveis facilitats en aquest.

 

1.2.- Qualsevol usuari que accedisca a la informació i serveis oferits en el citat domini està subjecte al present document i això implica l’adhesió i acceptació d’aquest als Termes i Condicions establits a cada moment. S’entén per client/usuari tot aquell que navegue pel portal i/o utilitze els serveis inclosos o adquirisca els serveis o productes oferits en aquest. Per la qual cosa recomanem que es llija atentament les presents Condicions abans d’iniciar l’ús.

 

1.3.- Per a donar compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 

Titular: JUAN FERNANDO SENDRA MAS

Adreça: Avda. Gandia 2, Dénia 03700 Alacant

Contacte: info@diumengesmarinaalta.com

CIF: 28996881E

 

1.4.- Quant a la informació continguda en el portal Diumenges Marina Alta (d’ara en avant, “el titular del lloc web”) no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los intentant mantindre per això la major precisió en els continguts i una completa informació per a l’usuari.

 

1.5.- Igualment l’entitat no pot garantir que els enllaços a altres llocs siguen exactes en el moment del seu accés. Els llocs als quals apunten els enllaços són propietat de tercers i per la qual cosa són ells els que es responsabilitzaren en la seua mesura i en la legalitat del seu contingut. Les eventuals referències que es facen en aquesta Web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguen de titularitat de tercers, no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part d’aquesta empresa.

 

1.6.- Per al cas que es presten serveis de comerç electrònic a través del Portal serà aplicable la normativa continguda en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, i en particular, per les Condicions Particulars de contractació que, en el seu cas siguen publicades en el Portal web.

 

1.7.- Encara que el titular del lloc web es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, tant les presents Condicions Generals, com les Particulars que eventualment puguen establir-se; la configuració, presentació i disseny del portal o de qualsevol dels elements que l’integren; les informacions, generals o especialitzades, i els continguts subministrats i, en general, qualsevol altres circumstàncies no designades expressament, inclosa la cancel·lació del portal o d’algun dels seus elements. Implantada qualsevol de les referides modificacions en el portal, tot accés posterior realitzat per l’usuari suposarà la seua acceptació incondicional d’aquesta.

 

1.8.- Les presents Condicions Generals i les Particulars que eventualment puguen establir-se, i amb la redacció que presenten a cada moment, tenen una duració indefinida, i romandran en vigor mentre el portal continue actiu.

 

1.9.- Cancel·lació, no presentació, anul·lació de l’activitat:

• En tot moment l’usuari podrà desistir dels serveis contractats tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat i indemnitzant a l’establiment quant a les quanties que a continuació s’indiquen: La quantia de les indemnitzacions serà el resultant d’aplicar els següents percentatges a l’import de la bestreta exigida.

– 40% si l’anul·lació es fa 15 o menys dies i més de 7.
– 60% si l’anul·lació es fa amb 7 o menys dies i més de 3.
– 100% quan ho faci amb 2 o menys dies d’antelació.

• Una vegada formalitzada la reserva i nombre de participants, i en cas de no presentació, la reserva serà abonada per l’import total i no es podrà exigir cap mena de devolució, ni minoració de l’import total.

• En cas d’anul·lació de la reserva per part de l’empresa/tècnic, per motius climatològics o per raons de seguretat, l’empresa es compromet a canviar la data de l’activitat, proposant una altra data o un canvi d’activitat. No es podrà exigir la devolució de l’import abonat en concepte de reserva.

 

1.10.- Al tractar-se d’un producte virtual no existeixen condicions d’entrega de mercaderia. Fernando Sendra tindrà un registre amb les persones que han comprat l’entrada, però en cap cas el client rebrà cap mercaderia, ja que es tracta d’una prestació de serveis i no de productes.

 

2. Condicions generals dels serveis

La contractació de qualsevol activitat amb Fernando Sendra Turismo Actiu.., implica la conformitat en totes i cadascuna de les següents condicions.

 

2.1.- Tipus de servei

• El tipus de servei que dissenya i comercialitza la nostra Empresa, pressuposa en el client una actitud flexible.
• El tipus de servei que s’ofereix està denominat tipificat com a activitats de risc, en les quals, el client assumeix a la contractació l’existència d’aquest risc, els tècnics, compten amb la preparació i experiència adequada per a cada activitat que realitzen, de seguir les seves instruccions i directrius depèn en gran manera, la seguretat durant l’activitat.
• El client té l’obligació d’informar sobre possibles estats de gestació, paraplejías, malalties cardiovasculars, al·lèrgies o qualsevol tipus d’estat, abans de contractar i realitzar qualsevol activitat, a més no pateix cap malaltia de cor, cardiopulmonar etc.
• Així mateix es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció, a més està prohibit el consum d’alcohol, drogues i/o estupefaents al llarg del desenvolupament de l’activitat.
• Per a participar en les activitats aquàtiques és imprescindible saber nedar.
• En la fitxa tècnica de cada activitat s’especifica les condicions i edats mínimes. Els menors d’edat hauran de comptar amb autorització o estar acompanyats per persona responsable.
• En tot cas, i especialment per a les activitats de nivell avançat, l’empresa podrà optar per realitzar una prova prèvia i es reserva el dret d’admissió.
• Les activitats realitzades per l’empresa es duen a terme al mig natural, el client, accepta aquesta condició i tindrà una actitud de flexibilitat perquè sempre poden actuar causes adverses que modifiquin el mateix com el clima, situació del terreny, imprevistos, etc.
• L’autoritat dels guies mai serà discutida, ni posada en dubte la seva capacitat de prendre una decisió que afecti el grup.
• En signar aquest document, accepto totes i cadascuna d’aquestes condicions, assumint qualsevol responsabilitat sobre possibles conseqüències del meu mal ús de les activitats i/o no respecte de les normes de seguretat reflectides en aquest document, eximint a l’empresa o al seu personal, sobre qualsevol responsabilitat referent a danys personals, materials, lesions o mort que poguessin sobrevenir per no respectar les condicions de seguretat.

 

2.2.- Nombre mínim de persones en serveis guiats

• Per a la realització dels serveis de grup organitzats i guiats per aquesta Empresa es requereix un nombre mínim de persones.
• De no aconseguir-se aquest número, l’Empresa es reserva el dret de cancel·lar-lo informant el client amb una antelació d’1 dia a la data prevista d’iniciació del servei.

Autoritat i responsabilitat dels Guies:
• El client que contracta un servei de grup organitzat i guiat accepta respectar l’autoritat del monitor-guia. Per tant, si durant un servei de grup organitzat i guiat, el comportament del client va en detriment de la seguretat i benestar del grup, el guia pot demanar-li que abandoni el servei sense dret a la devolució del seu import.

 

2.3.- Assegurances

• L’empresa consta amb una pòlissa de Responsabilitat Civil per a ACTIVITATS DE TURISME ACTIU d’1.500.000€, contractada amb la Companyia AXA SEGURS I INVERSIONS.
• L’empresa consta amb una pòlissa d’assegurança d’Accidents per a ACTIVITATS DE TURISME ACTIU contractada amb l’empresa AXA SEGURS I INVERSIONS, per a totes les activitats realitzades.

 

2.4.- Normativa

• L’empresa compleix tota la normativa que el DECRET 22/2012 de 27 de Gener del Consell regulador del Turisme Actiu en la Comunitat Valenciana li imposa. No obstant això, a causa del caràcter esportiu i d’aventura dels seus serveis, l’usuari assumeix els riscos propis dels mateixos i l’Empresa no es fa responsable ni acceptarà reclamacions per accidents, cops, etc.

 

2.5.- Protecció de dades:
En Fernando Sendra Turismo Actiu tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació d’aquest.
• Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en TURURAC SLU estem tractant les seves dades personals de manera correcta, pot rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licito la seva autorització per a oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelizarle com a client.
• Les fotos que l’empresa realitza són propietat de FERNANDO SENDRA. TURISME ACTIU, podent fer ús d’elles sense identificació de persones. Aquestes fotos són gratuïtes per al client i es lliuraran a petició del client o es compartiran a través de les xarxes socials de l’empresa perquè el client tingui accés.

 

3.- Responsabilitat de l’usuari

3.1.- L’ús del Portal es realitzarà sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari, quedant exonerat, expressament, el titular del lloc web dels danys i/o perjudicis que es causaren a l’usuari o a tercers per aquest ús en contra del que s’estableix en el present Avís Legal i les Condicions Particulars que en cada cas foren aplicables, o en contra de la legislació vigent i aplicable en el moment. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l’accés al Portal, en el seu cas, o a qualsevol dels seus serveis.

 

3.2.- L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’entitat ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

Provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

3.3.- Així mateix el titular del lloc web, encara que compromés a adoptar les mesures de seguretat adequades, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus o altres en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del portal, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

3.4.- L’empresa, es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al Portal, a aquells usuaris que incomplisquen aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguen aplicable.

 

3.5.- En el cas que el titular del lloc web disposara d’enllaços a altres llocs d’internet gestionats per tercers, el titular del lloc web no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i/o continguts, i per tant queda exclosa qualsevol responsabilitat al titular del Portal derivada de l’ús i contingut de tals enllaços. Així mateix, en cas que el Portal incloga enllaços a passarel·les de pagament o similars, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, disponibilitat tècnica o funcionament d’aquests.

 

3.6.- El titular del lloc web no garanteix la licitud, qualitat, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers o els que el titular del lloc web actue únicament com a mer connector. Els enllaços externs dirigeixen a pàgines web d’entitats alienes a la nostra. Aquestes entitats són les responsables dels seus continguts. En cas de qualsevol transgressió de la llei, s’eliminaran immediatament aquests enllaços.

 

4.- Drets de propietat Intel·lectual

4.1.- Tot el portal, entenent-se inclòs, el contingut, codis font, forma disseny, denominació dels productes, imatges, marques, noms comercials, logotips, gràfics, inclosos copyright, arxius d’àudio, arxiu de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, contingut i ordre d’aquesta, estan protegits per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial i s’entén que són propietat, han sigut cedits o són objecte de llicència, a favor del titular del lloc web i per tant l’autoria i el dret d’explotació es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, i la seua infracció constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

 

4.2.- L’USUARI podrà visualitzar els elements i continguts d’aquesta pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal i privat, mantenint en tot moment intactes les notes relatives als drets d’autor i propietat. Quedant, per tant, terminantment prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació amb finalitats comercials, així com la seua modificació, alteració o *descompilación. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en aquesta pàgina web.

 

4.3.- L’accés i navegació pel lloc web no atorga a l’Usuari cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb la pròpia web, els serveis o els continguts, excepte el mer dret a l’accés i navegació, reservant-se el titular del lloc web la facultat d’exercir les accions legals pertinents en el cas que l’Usuari incomplisca els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

 

5.- Protecció de dades

En compliment del que es disposa en el REGLAMENT UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, així com en els seus reglaments de desenvolupament, s’informa l’Usuari del Portal del següent:

 

5.2.- Que l’entitat es compromet al respecte de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat i confidencialitat dels usuaris, així com el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

 

5.3.- Igualment es compromet al fet que les dades de caràcter personal només podran obtindre’s per al seu tractament quan siguen adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagen obtingut. I que dels mateixos es farà un ús racional i responsable. Així com a no cedir-los a qualsevol altra entitat excepte autorització expressa del titular. D’altra banda les dades proporcionades seran cancel·lats per l’entitat quan hagen deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·licite el titular, en l’exercici del seu dret de cancel·lació, enviant correu electrònic en el qual es manifestarà aquesta intenció adjuntat al mateix còpia del seu DNI o un altre document identificatiu.

 

5.4.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no *excesividad de les dades personals proporcionades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats.

 

6.- Utilització de cookies

5.1.- Definició: Una *cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent o qualsevol altre dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma en què utilitze el seu equip, poden utilitzar-se per a reconéixer a l’usuari. En cap cas les cookies podrien danyar el seu equip. Per contra, el que estiguen actives ens ajuda a identificar i resoldre els possibles errors.

 

6.2.- El titular del lloc web podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pel seu Portal. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permeten deduir dades personals de l’Usuari. El mateix podrà configurar el seu navegador perquè notifique i rebutge la instal·lació de les cookies enviades per l’entitat, sense que això perjudique la possibilitat de l’usuari d’accedir als Continguts.

 

_*gat i _*ga: Cookies de Google *Analytics que permeten l’anàlisi estadística de visites a la nostra pàgina web. Les dades de Google *Analytics no es comparteixen amb cap empresa externa.

*viewed_*cookie_*policy: (*Plugin *Cookie *Law): Recorda si el visitant ha acceptat/tancat la barra informativa d’ús de cookies.

5.3.- L’informem que pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. En cas que no permeta la instal·lació de cookies en el seu navegador és possible que no puga accedir a alguns dels serveis i que la seua experiència en la nostra web puga resultar menys satisfactòria.

Li indiquem així mateix els següents enllaços, on podrà trobar més informació sobre l’administració de les cookies en els principals navegadors d’internet:

 

Chrome

Explorer

Firefox

Safari

 

7.- Jurisdicció i legislació aplicables

7.1.- Els termes i condicions que regeixen aquest portal i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

 

7.2.- Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest portal se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals del domicili del titular del lloc web.